Dovoljenja/Uporaba

 

DOVOLJENA UPORABA ANDRO-ART.com

Storitve ANDRO-ART.com je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, ne-komercialno uporabo. Prepovedana je uporaba storitev ANDRO-ART.com za prodajanje storitev in izdelkov. Prepovedano je kakršno koli kopiranje rezultatov iskalnika ANDRO-ART.com, njihovo spreminjanje ter vključevanje v drugo spletno stran, izdelek ali storitev, razen kopiranja rezultatov za osebno uporabo in razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami ANDRO-ART.com. Prepovedano je “meta” iskanje po storitvah ANDRO-ART.com. Prepovedana je uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz storitev ANDRO-ART.com ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s storitvami ANDRO-ART.com. Za vsako komercialno uporabo storitev ANDRO-ART.com je potrebno skleniti predhoden dogovor s podjetjem MSAPIENT, d.o.o.

Andro-Art.com Unauthorized Use

Last Updated: December 2016

Please read this policy and if you have any questions contact us.

Unauthorized Use

Without limitation, Media may not be used as a trademark or service mark (unless the appropriate extended license is being used), for any pornographic or unlawful purpose, to defame a person, to violate a person`s right to privacy or publicity, to infringe upon any copyright, trade name, trademark, or service mark of any person/entity. Unauthorized use of these Media constitutes copyright infringement and shall entitle Andro-Art.com to exercise all rights and remedies under applicable copyright law, including an injunction preventing further use and monetary damages against all users and beneficiaries of the use of such Media. The foregoing is not a limiting statement of Andro-Art.com rights or remedies in connection with any unauthorized use.

© 2016 Msapient d.o.o.. All rights reserved. Unauthorized Use.